- hitta den bästa mäklaren för dig!

Mäklarsamfundet – intresseorganisationen för mäklarna

Så här arbetar Mäklarsamfundet för att trygga en öppenhet och rättvisa i branschen.

Mäklarsamfundet är en av två branschorganisationer inom mäklaryrket. Det grundades år 1919 med syfte att utveckla och professionalisera mäklartjänsten och mäklaryrket. 70 % av fastighetsmäklarna i Sverige är medlemmar i förbundet.

Syfte

Mäklarsamfundet erbjuder fortbildning, informerar om mäklaryrket och arbetar med att utveckla professionens arbetsetiska riktlinjer. Samfundet arbetar dels för sina medlemmar, men också för mäklarnas kunder. Till exempel finns mängder med information på Mäklarsamfundet för de som står i begrepp att köpa eller sälja en fastighet. Där finns även information om boendefrågor och statistik över priserna och prisutvecklingen i Sveriges alla områden.

Kundombudsman

På Mäklarsamfundet finns en kundombudsman. Kundombudsmannen ger råd och tips till medlemsmäklarnas kunder. Det kan handla om en säljare eller en köpare som vill veta vad som gäller inför en försäljning i allmänhet, eller fundera på vilket ansvar mäklarna har i synnerhet. Tjänsten är gratis och mäkta populär. Den som vill ringa får räkna med att ha lite tålamod, men alla samtal tas emot.

Ansvarsnämnd

Mäklarsamfundet har två nämnder för att pröva medlemmarnas etiska agerande och professionalitet. Den ena är ansvarsnämnden. Här yttrar sig förbundet i frågan huruvida en mäklare agerat enligt god sed eller inte. Om nämnden anser att så inte är fallet kan ärendet komma att överlämnas till disciplinnämnden i samfundet eller till Fastighetsmäklarnämnden.

Auktorisationsnämnd

För att bli auktoriserad av Mäklarsamfundet krävs bland annat att medlemmen är ledamot i förbundet, har tre års yrkeserfarenhet och att han eller hon genomgått Mäklarsamfundets auktorisationsutbildning. Det är auktorisationsnämnden som kan auktorisera alternativt utesluta en person från att vara auktoriserad mäklare.

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden kan i sin tur besluta om påföljder. Nämnden har rätt att ge en erinran, varna, eller till och med utesluta en medlem ur Mäklarsamfundet. Det kan inte stoppa en mäklare från att arbeta som mäklare, men det kan skada mäklarens anseende. Disciplinnämndens beslut går inte att överklaga.

Är du intresserad i att läsa mer om Mäklarsamfundet kan du göra det här.